cs

k7 a grafická známka k7 jsou registrované ochranné známky Miłosze Staszewského, chráněné v Polsku, Evropské unii, Spojených státech a v dalších zemích.

Apple, logo Apple, AppleScript, Apple Certified Trainer℠, Apple Consultants Network℠, iPhone, iPad, Mac, macOS, Objective-C a také Swift jsou registrované ochranné známky Apple Inc. chráněné ve Spojených státech a dalších zemích.

FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go a logo složky souborů jsou registrované ochranné známky společnosti FileMaker Inc., chráněné ve Spojených státech a v dalších zemích.

IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, která je chráněna ve Spojených státech a v dalších zemích. Používá se na základě licence.

k7 s.c. je nezávislá firma a tento web není autorizován, sponzorován ani jinak spojen se společností FileMaker Inc. FileMaker je registrovaná ochranná známka společnosti FileMaker Inc., chráněná ve Spojených státech a v dalších zemích.